Skip links

Osteopatik Tedavi

Osteopatik Tedavi nedir? Nasıl Uygulanır?

Osteopatik Tedavi Hakkında

Osteopati

Hareket yaşam demektir. Hareketin kısıtlandığı yerde hastalık başlar. Aslında tüm hastalıkların kökeninde hareket sistemindeki aksaklıklar olduğunu düşünebiliriz. Osteopat insan vücudunun küçük ve büyük her hareketini bilir. Eğitiminin büyük bölümünü ise Anatomi oluşturmaktadır. Hareket kısıtlılıklarını görür, hisseder ve çözmeye çalışır.

Vücudumuzdaki her yapı hareket ederek kendine özgü fonksiyonunu yerine getirir. Kas-iskelet sisteminin yanı sıra organ, sinir ve tüm dokular hareket eder. Osteopati bu bağlantıyı her zaman kullanarak o yapının (strüktürün) fonksiyonunu yerine getirip getirmediğine bakar. Tüm bu strüktürlerin ortak ve uyumlu hareketi organizmada bir bütünlük sağlar.

İnsan vücudunun ayrılmaz bir bütün olduğunu ve bu bağlamda bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini bilir.

Osteopatlar ve diğer tüm sağlıkçılar hastayı iyi edemezler. İyileşmeyi hastanın kendi iyileştirme gücü(otoregülasyon mekanizması) iyi eder.

Bunun yolunda gitmesi içinde vücudun önündeki engelleri kaldırmak, yardım etmek, yol göstermek osteopatın asıl görevidir. Bunu yaparken ellerini kullanır.

Osteopatiden birçok şikayetlerinizin giderilmesinde faydalanabilirsiniz. Fakat her şeye tek çözüm olarak da görmüyoruz. Modern tıbbı destekleyen ve tamamlayan yönüyle de vazgeçilmezdir.

Osteopati şikayeti ya da hastalığı değil kişiye yönelik yaklaşım ve teknikler içerir. Burada kişinin bir şikayetinden ziyade organizmanın bir bütün olarak fonksiyon gördüğünün bilinci içerisinde davranır.

Uygulamalar tıbbi ve anatomiye uygun tekniklerdir. Alternatif Tip Değildir, ama Tıbba bakış açısı daha farklıdır. Osteopatiyi fizyolojik olmayan sorunları bulmak ve ortadan kaldırmak suretiyle, kişinin kendi kendini iyileştirme mekanizmasını devreye sokmak olarak özetlenebilir.

Amaç vücudun doğal iyileşme eğilimini desteklemektir. Hedefi ağrıyı hap yada iğnelerle bloke etmek değil, ağrıya sebep olan disfonksiyonu bulmak ve fizyolojik sınırlar dahilinde doğal ve sebebe yönelik uygulamaları gerçekleştirmektir.

Vücudunuzda meydana gelen fonksiyon bozuklukları ve ağrılarınıza, uygulanacak teknikler ile şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Ağrıyla yaşamak zorunda değilsiniz.

Eğer sağlığınızın daha iyiye gitmesini, gelecekte de daha rahat yaşamak istiyorsanız, Osteopati size büyük bir denge, huzur ve rahatlık hissi verecektir.

OTOREGÜLASYON (Kendi kendini İyileştirebilme Yeteneği)

Kişi her zaman kendi kendini iyileştirebilme yeteneğine sahiptir. Vücut değişken antivirüs ve antibakteriyal programını kendisi yapabilmektedir. Bu program kendini yenileyebilmekte.

Osteopatide hedefimiz sağlıktan çok bir tür organizmanın var olan dengesini korumaya yönelik yaklaşımı benimsemek. Buda çok kolay değildir, çünkü vücudumuz içeriden ve dışarıdan birçok etkene maruz kalarak bu denge etkilenmektedir. Bu denge yerinde kaldığı sürece sağlıklı kalırız. Bozulduğunda ise hastalanırız. Hastalandığımızda ise vücut bu dengeyi sağlamak için her şeyi seferber eder. Biz bu güce kendi kendini iyileştirme gücü (otoregülasyon) diyoruz.

Genellikle şikayetlerimiz bir strüktürün hareketinin kısıtlanması sonucu fonksiyonu yerine getirmemesi ile başlar. Önce hareket kısıtlanır sonra strüktür zarar görür. Bu yüzden Osteopatın ilk hedefi hareket kısıtlılığını düzeltmek, otoregülasyon mekanizmasının düzgün çalışmasını sağlamaktır. Bundan fazlasını yapamaz. Bizler tedavi etmeyiz, sadece vücut kendi kendini tedavi edebilir.

Otoregülasyon mekanizması çeşitli nedenlerle bozulur yada yetersiz kalırsa o zaman medikal, cerrahi veya osteopatik yöntemler devreye girer.

Tedavinizi şimdi belirleyelim

Fiziksel bir rahatsızlık mı hissediyorsunuz? Ücretsiz muayene ile ihtiyacınız olan tedaviyi belirleyelim.